مجتمع غیردولتی دخترانه حدیث مهر اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

اطلاعات تماس شعبه مرکزی

آدرس :

ملک شهر، خیابان بهارستان غربی، خیابان ابوذر، کوچه یاسمن


تلفن :

34211621

34213386

ایمیل :

Hadisemehr91@gmail.com

اطلاعات تماس شعبه یک

آدرس : 

خانه اصفهان، خیابان گلستانه، حد فاصل چهار راه بنفشه جنوبی و میدان ماه فرخی


 تلفن :

34216761

34207268

اطلاعات تماس شعبه دو

 آدرس : 

ملک شهر، خیابان بهارستان غربی، جنب کوچه ایستگاه مترو مفتح


  تلفن :

34211060

34205866  آدرس : ملک شهر، خیابان بهارستان غربی، خیابان ابوذر، کوچه یاسمن
  تلفن : 34211621 - 34213386  آدرس : خانه اصفهان، خیابان گلستانه، حد فاصل چهار راه بنفشه جنوبی و میدان ماه فرخی
  تلفن : 34216761 - 34207268  آدرس : ملک شهر، خیابان بهارستان غربی، جنب کوچه ایستگاه مترو مفتح
  تلفن : 34205866 - 34211060