مجتمع غیردولتی دخترانه حدیث مهر اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

معرفی مدیران مجموعه حدیث مهر

معرفی مدیریت مجتمع

معرفی مدیریت:

 

سرکار خانم زهرا حبیب الهی یان موسس و مدیریت شعبه 1

سرکار خانم زهرا مقرب نیا ، مدیریت شعبه مرکزی

سرکار خانم زهرا نوبهاری ، مدیریت شعبه 2  آدرس : ملک شهر، خیابان بهارستان غربی، خیابان ابوذر، کوچه یاسمن
  تلفن : 34211621 - 34213386  آدرس : خانه اصفهان، خیابان گلستانه، حد فاصل چهار راه بنفشه جنوبی و میدان ماه فرخی
  تلفن : 34216761 - 34207268  آدرس : ملک شهر، خیابان بهارستان غربی، جنب کوچه ایستگاه مترو مفتح
  تلفن : 34205866 - 34211060