مجتمع غیردولتی دخترانه حدیث مهر اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

آموزگاران پایه اول (شعبه مرکزی)

کادر آموزشی شعبه 1

آموزگاران پایه دوم ( شعبه 2 )

آموزگاران پایه سوم (شعبه 2 )  آدرس : ملک شهر، خیابان بهارستان غربی، خیابان ابوذر، کوچه یاسمن
  تلفن : 34211621 - 34213386  آدرس : خانه اصفهان، خیابان گلستانه، حد فاصل چهار راه بنفشه جنوبی و میدان ماه فرخی
  تلفن : 34216761 - 34207268  آدرس : ملک شهر، خیابان بهارستان غربی، جنب کوچه ایستگاه مترو مفتح
  تلفن : 34205866 - 34211060