مجتمع غیردولتی دخترانه حدیث مهر اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

کادر اداری شعبه مرکزی

کادر اداری شعبه 1

کادر اداری شعبه 2

کادر اداری



  آدرس : ملک شهر، خیابان بهارستان غربی، خیابان ابوذر، کوچه یاسمن
  تلفن : 34211621 - 34213386



  آدرس : خانه اصفهان، خیابان گلستانه، حد فاصل چهار راه بنفشه جنوبی و میدان ماه فرخی
  تلفن : 34216761 - 34207268



  آدرس : ملک شهر، خیابان بهارستان غربی، جنب کوچه ایستگاه مترو مفتح
  تلفن : 34205866 - 34211060