مجتمع غیردولتی دخترانه حدیث مهر اداره آموزش و پرورش استان اصفهان

تدریس درس پانزدهم فارسی (نوروز) پایه دوم

- -

ایجاد انگیزه تدریس نشانه چ (پایه اول)

- -

ایجاد انگیزه درس جدید اُ استثنا (پایه اول)

- -

ایجاد انگیزه برای تدریس نشانه (ل) پایه اول

- -

تدریس درس 12 فارسی پایه سوم (ایران عزیز)

- -

تدریس ساعت (مبحث دقیقه) پایه دوم

- -

املای آموزشی پایه دوم

- -

تدریس اجتماعی پایه ششم

- -

گزارش تصویری فعالیت های دبستان

- -

قصه خوانی دانش آموزان پایه اول

- -

تدریس فارسی پایه چهارم

- -

تدریس ریاضی پایه پنجم

- -

تدریس ریاضی پایه دوم (مبحث تقریب به روش گرد کردن)

- -

تدریس علوم پایه دوم فصل 6

- -

تدریس ریاضی(اشکال هندسی) پایه دوم

- -

جشن صد مجازی (پایه دوم )

- -

تدریس فارسی دوم (درس 12) آشنایی با شاعر بزرگ ایران فردوسی

- -

تدریس ریاضی (آموزش محور) پایه اول

- -

تدریس نشانه اِ (پایه اول)

- -

تدریس نشانه (ای) پایه اول

- -

معلم کوچولوهای حدیث مهر (تدریس ریاضی پایه اول)

- -

جشن آب پایه اول

- -

تدریس فارسی پایه دوم (درس هنرمند)

- -

نمونه بازخورد خط دانش آموزان پایه اول

- -

آموزش نگاره فارسی (پایه اول)

- -

تدریس درس ریاضی پایه ششم

- -

درس هدیه های آسمانی پایه چهارم

- -

ایجاد انگیزه برای تدریس نشانه (ای) (پایه اول)

- -

تدریس نشانه ف (پایه اول)

- -

تدریس ریاضی پایه دوم (مبحث سانتی متر، ملی متر )

- -

تدریس فارسی پایه دوم (درس هنرمند)

- -

تدریس ریاضی پایه چهارم

- -

تدریس ریاضی پایه سوم مبحث کسر

- -

تدریس درس علوم پایه ششم

- -

تدریس درس علوم پایه چهارم

- -

تدریس خلاقانه ریاضی پایه چهارم (مبحث احتمال)

- -

تدریس تقسیم تکنیکی پایه چهارم

- -

انیمیشن مراقبت از قلب در هفته سلامت قلب با اجرای مربی بهداشت مدرسه

- -

نمونه ای از حل تمرین ریاضی پایه سوم در فضای مجازی

- -